می‌دانید ماجرا از کجا شروع شد؟ می‌پرسید کدام داستان؟ منظورمان همان داستان تکراری « تعیین بهترین گویش برنامه نویسی » است. نگویید این سوال شما نمی باشد که اعتقادوباور نمی‌کنیم! آمارهای جهانی نشان می‌دهند از هر 10 نفر 5/9 نفر به دنبال پاسخ این سوال هستند. پس بگذارید برایتان بگوییم قصه از کجا آغاز شد.

قصه درست از همان روزی آغاز شد که خیلی‌ها علاقه‌مند شدند که بروند دنبال ...