Spread The Word – FSFE

اهمیت این حال، نکته این نمی باشد که آیا این وبسایت خاص از قدرت خود سوء استفاده می کند یا این که خیر. لابی شرکت های سرگرمی مصمم میباشد که از سوء به کار گیری عموم از توان رایانه هایشان جلوگیری نماید و حق چاپ را ابزار قابل قبولی یافته است. کپی رایت در زمان چاپخانه به تیتر یک مقررات صنعتی در راستا تجارت نویسندگی و نشر ساخت شد. بزرگترین تضارب بر سر آزادی در اینترنت، نبرد در اشتراک گذاری است: عملکرد صنعت انتشار به جهت دوری از لذت بردن کاربران اینترنت از قابلیت نسخه برداری و اشتراک گذاری اطلاعات. این عمل با انتشار کتاب‌هایی حیاتی الفبای پنهان قابل مقایسه هست که صرفا کاتبان قانونی تأیید شده می‌دانند چگونه بخوانند. ما می دانیم که قابل انعطاف افزار مجانی را می اقتدار گسترش داد زیرا تعداد متعددی از آن وجود دارد. هزاران برنامه نویس به عنوان داوطلب قابل انعطاف افزار بدون پول مفیدی می نویسند. کمپانی هایی نظیر Red Hat، IBM، Oracle و گوگل برای تایپ کردن نرم افزار بدون‌پول به برنامه نویسان پول می پردازند. بعضی از توزیع‌کنندگان سیستم گنو/لینوکس، به‌عنوان نمونه Red Hat، جرات پشتیبانی برای همین برنامه‌ها را ندارند. اهمیت نگاهی به آن تارنما به این نتیجه رسیدم که همین یک مثال از قابل انعطاف افزار به تیتر یک خدمت هست و بنابراین نباید از آن به کار گیری کنم. همچنین ممکن می باشد بر این باور باشید که بسط دهندگان “معتبر” از قدرت خویش به جهت بدرفتاری اهمیت شما استفاده نخواهند کرد. در صورتی که ضابطه یک ضابطه است، کسانی که بوسیله آن اداره می شوند باید اقتدار تصمیم گیری در مورد آنچه باید بیان کنند را داشته باشند. بزرگسالان و کودکان به طور یکسان شیدا اختراعات او میباشند و از داشتن آنها ناامید هستند. تلویزیون عمومی ایتالیا (RAI) کلیپ ویدیو را اصلی فرمت VC-1 توزیع می‌کند، که مشخصات آن صرفا تحت توافقنامه عدم افشای انجمن مهندسین تصویر متحرک و تلویزیون در دسترس است. البته یک دست کم آزادی وجود دارد که عموم می بایست برای کلیه آثار منتشر شده داشته باشند: آزادی به اشتراک گذاری ورژن های ظریف غیرتجاری. دانش‌آموزان در آیتم پلتفرم‌هایی که می بایست از آنها به کارگیری کنند، نظر زیادی ندارند. VC-1 هم ثبت اختراع است. 27 هر نوع حق اختراع نرم افزاری به طور مستقیم به آزادی هر عضو در به کارگیری از رایانه خویش حمله می کند. تا هنگامی که آزادی به طور کلی در به کارگیری از اینترنت تضمین نشود، پروژه‌های گنجاندن دیجیتال بایستی مراقب باشند که محاسباتی که ترویج می‌کنند، نوعی احترام به آزادی باشد. قرار گرفتن در وابستگی به این قالب ها یک گام به جلو نیست. به کارگیری از قالب‌های داده‌های ثبت‌شده حساس تحمیلی که مردمان به جای قرائت و نوشتن خودشان از کاتبان قانونی تایید شده به کار گیری کنند، قابل مقایسه است. اشخاصی که قالب‌ها را در اختیار گرفتن می‌کنند، به معنای کلی، به کارگیری جامعه از اطلاعات را در دست گرفتن می‌کنند، زیرا نمی‌توان فارغ از اجازه آنان توزیع یا این که خواندن/مشاهده کرد. بیشتر پخش آهنگ در internet از فرمت MP3 ثبت شده 42 به کارگیری می کند و بیشتر ویدیوها از فرمت های MPEG-4 تصویب شده نظیر DIVX و H.264 استعمال می کنند. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف عمده در گزینه راهنما لطفا به تماشا از وب سایت ما.