کدام کشورهای اروپایی برنده مسابقه پمپ حرارتی هستند؟

باستین دیستلر، یک مدیر محصول در کچ در جنوب غربی آلمان، به هر حال به دلایل زیست محیطی به ارتقاء به یک پمپ حرارتی فکر می کرد، اما اعتراف می کند که بدون یارانه نمی توانست. خرید و نصب می تواند از 10000 تا 30000 یورو (8700 پوند تا 26000 پوند؛ 11000 دلار تا 33000 دلار) در مقایسه با حدود 7000 یورو برای دیگ گاز جدید هزینه داشته باشد.