چرا پارکینگ ها گرم ترین فضا در انرژی خورشیدی هستند؟

پنل های خورشیدی در پارکینگ ها همچنین می توانند شارژ وسایل نقلیه الکتریکی (EV) را تامین کنند. این به ویژه در ادارات، جایی که ماشین های کارمندان برای ساعت های زیادی بیرون پارک می شوند، به خوبی کار می کند. به گفته آقای ایوانز، مراکز خرید، استادیوم‌های فوتبال، مراکز تفریحی و سینماها نیز مکان‌های مناسبی هستند، زیرا ماشین‌ها معمولاً دو ساعت یا بیشتر پارک می‌شوند تا شارژ کافی داشته باشند.