هوش مصنوعی: شواهد جنایات جنگی توسط پلتفرم های رسانه های اجتماعی پاک شد

یوتیوب می گوید در حالی که برای محتوای گرافیکی به نفع عموم معافیت دارد، این پلتفرم یک آرشیو نیست. این سازمان می‌گوید: «سازمان‌های حقوق بشر، فعالان، مدافعان حقوق بشر، پژوهشگران، شهروند روزنامه‌نگاران و سایر مواردی که نقض حقوق بشر (یا سایر جنایات بالقوه) را مستند می‌کنند، باید بهترین شیوه‌ها را برای ایمن سازی و حفظ محتوای خود رعایت کنند.»