آیا می توانید به 16 س answerال دومین کرورپاتی Mohita Sharma KBC 12 پاسخ دهید؟

س forال برای 70،000،000: “کدام یک از این کشتی های ساخته شده توسط گروه Wadai در بمبئی قدیمی ترین کشتی جنگی انگلیس است که در سال 1817 راه اندازی شده است؟”

گزینه ها: HMS Minden ، HMS Cornwallis ، HMS Trincomalee و HMS Meanee.

موهیتا شارما مطمئن نبود و بنابراین تصمیم گرفت نمایش را ترک کند و با یک کرور Rs دور شود.

قبل از عزیمت موهیتا پاسخ را به عنوان HMS Cornwallis انتخاب کرد ، اما پاسخ درست HMS Trincomalee است. (عکس: SonyLIV)