آیا زمان برای توییتر تمام شده است؟

بسیاری از مردم با عبور از کنه آبی سرگرم شده اند. یکی از دوستانم در یک چت گروهی در روز پنجشنبه نوشت: “روز از دست دادن کنه آبی مبارک، برای همه کسانی که جشن می گیرند.” دیگران در مورد “تیک خورده شدن” شوخی کردند، و من تقریباً مطمئن هستم که این تنها باری است که می توانم پاپ، بیانسه، هری کین و ویکتوریا بکهام را برای یک نشانه رادیویی به یک جمله وارد کنم.