آموزش تکنیک های بازی مافیا ؛ چطور برنده بازی مافیا باشیم؟

در این قسمت هر فرد یک حق رای داراست و بیشترین رای باعث حذف یک فرد خواهد شد درصورتیکه نیز کلیه چیز در میان دو شخص برابر بود، در این دور هیچکس حذف نمی‌شود و بازی در بخش شب ادامه پیدا میکند، البته همین افراد سوابق دار میشوند و سایر بازیکنان اصلی توجه بیشتری رای گیری های بعدی را انجام خواهند داد. این فرد تصمیمگیرنده آخری در بازی هست و می تواند حساس مشورت بقیه اعضای دیگر مافیا یک نفر را از میان شهروندان تعیین کرده و اصلی شلیک گلوله از بازی حذف کند. موج سواری: هنگامی که یک یا چند بازیکن آنگاه از حرف یکی از بازیکنها، علیرغم حیث خود اصلی صحبتهای ذکر شده موافقت کرده و به آن شاخ و بال نیز میدهند، اصطلاحا گفته می گردد فرد در حال موج سواری است. اعتنا داشته باشید، در صورتی که حرفهای در انتخاب مافیا درست عمل کرده باشد در بازی می ماند و در صورتی که به غلط به یک عدد از شهروندان شلیک کند خودش از بازی حذف میشود. او در کل مراحل پخش کارت ها دقت به اندازه را دارااست که کسی از نقش دیگری آگاه نشود. صرفا نقشی که می تواند کارایی او را در فاز شب خنثی نماید ساقی میباشد ، مگر این که پدرخوانده مستقیما خویش ساقی را در آن شب تیر زده باشد ؛ چون تیر پدرخوانده قویتر از پیک ساقی است. در واقع او هیچ وقت نمیتواند در دو شب متواتر یک نفر را لال کند. ممکن میباشد یک نفر با هوش و ذکاوت تمام جمع را اصلی حدس خویش همراه نماید و کلیه را متقاعد نماید که نقش یک عدد از بازیکنان مافیا است. پس از آنکه نقش های بازی مافیا مشخص و معلوم شد، به تیتر یکی از مهمترین قواعد بازی مافیا، بایستی اطمینان حاصل کرد که هیچ شخصی از نقش افراد دیگر مطلع نیست و شما هم به عنوان شخصی که در بازی نقش دارید، هیچگاه نباید نقش خود را در ابتدای بازی برای اشخاص دیگر فاش کنید. تعدادی دقیقه به او وقت داده می‌شود تا از خویش دفاع نماید و رایدهندگان را متقاعد کند که جزو مافیاها نیست تا در بازی باقی بماند. بازی مافیا مهم همین روند در چرخه روز و شب ادامه می یابد تا وقتی که شهروندان بتوانند همه اشخاص تیم مافیا را نابود نمایند و یا گروه مافیا بتوانند شهروندان را نابود کنند. ». زمان روز هنگامی که کل نقشها بیدار شدند، پروردگار بازی را بدون طرفداری از تیم خاصی به سمت جلو می برد. بازی ادامه مییابد تا هنگامی که تمامی مافیاها حذف شوند (برد شهروندان) یا این که تعداد مافیاها و شهروندان برابر شود (برد مافیا) یا این که یک عدد از شخصیتهای مستقل که هر کدام وضعیت موفقیت متمایز دارد، برنده بازی شود. هنگامی که افراد حاضر در بازی سعی می کنند تا مافیا را شناسایی و از بازی حذف کنند. مافیا باید نقش خود را به کلی کتمان و یا این که حساس دروغ افراد را از لحاظ خویش منصرف کنند. در همین مرحله بازیکنان که از نقشهای یکدیگر خبر ندارند، سعی می کنند کلیدی دعوا و توان عامل خویش نقش دیگران را حدس بزنند. این بازی فکری، نقشهای دیگری نیز دارد. این بازیها دارای تعداد نفرات مختلفی برگزار می‌گردد ولی دست‌کم تعداد موردنیاز برای همین بازی ۴ نفر است و هر چه میزان همین تعداد نفرات بخش اعظم باشد، نقش های بیشتری را میتوان وارد بازی کرد و بازی جذابتر و طولانیتر خواهد شد. بخش اعظمی عقیده دارا هستند امریکا بزرگترین مافیا جهان را دارد، ولی حقیقت این هست که سیسیل کماکان بزرگترین سازمان جنایات سازمانه بازی مافیا 1 به جهت کامپیوتر یافته را دارد. باگ همین ضابطه اینجاست که فرض کنید 42 نفر (که توی کافهها غالبا پیش میاد) قصد داشته باشن مافیا بازی کنن. همانطور که قبلا گفتیم به طور معمول چنانچه یک تیم بازی ده نفری داشته باشیم غالبا ۳ نفر مافیا داریم که در شب نخستین توسط God یا این که معبود به نیز معرفی می شوند. پزشک معالج در هر دوره از شب میتواند در شکل تشخیص درست یکی از افرادی را که مافیا کشتهاند را نجات دهد. نقش کارآگاه این هست که در شب دوم، نقش یکی از از بازیکنان را از خدا استعلام میگیرد. همین بدان معناست که چنانچه کارآگاه در شب از گرداننده بخواهد تا در راستای شناسایی نقش پدرخوانده تاییدیه بدهد، گرداننده نمیتواند او را راهنمایی کند و استعلام مثبت بدهد. چنانچه گروه شرکت کننده بسیار بزرگ بود، می اقتدار دو مجموعه مافیا تولید کرد تا حیاتی یکدگیر رقابت کنند. مجموعه مافیا برای اینکه بتوانند موفقیت بیشتری داشته باشند، می بایست در روز به مهربانی اصلی یکدیگر همکاری نمایند و به جهت افرادی که میخواهند در شب بکشند، استراتژی مناسبی داشته باشند. راهزن – یک عضو مافیا که اعضای مافیا را می شناسد و توان رای دادن ندارد. نکته گردانندگی : دربازی کلاسیک پیشرفته به ازای هر ۸ نفر یک استعلام موقعیت داریم به این معنی که در ۳۰ نفر ۳ استعلام بیشتر نیس ولی به علت بازی مجازی در دیسکورد این نکته بستگی به صلاح دید گرداننده میباشد به طور معمول از ۱۵ به بالا ۳ استعلام شرایط دادن معقول میباشد. این تغییر تحول فاز شب و روز تا جایی ادامه خواهد یافت که یا این که تمامی مافیاها کشته شوند یا این که مافیاها چه در شب و چه در روز کلیدی فریب دادن بقیه، شهروندان را بکشند. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم بازی مافیا مهران غفوریان بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.