واحدهای اداری و مسکونی عمیقتر شد

بها واحد اداری و مسکونی در جنوب پایتخت هم به یکدیگر نزدیک می باشد و تفاوت فاحش قیمتی دربین همین واحدها در مناطق جنوبی چشم نمیشود. در صورتی که قصد خرید یک واحد اداری 95 متری در خیابان جردن را دارید، باید برای هر مترمربع از همین واحد اداری 36 میلیون تومان بپردازید چون ارزش کل همین واحد 3 میلیارد و 420 میلیون تومان است. وی به ضابطه نظام صنفی اشاره کرد و گفت: در آیتم بخش خصوصی قانون نظام صنفی باید متعدد شود و می بایست در همین خصوص مرمت لحاظ شکل بگیرد. خیال بسیاری از اشخاص بر همین هست که به جهت فروش منزل باید یک آگهی در سایتهای اطلاع رسانی منتشر نمایند و منتظر فروش رفتن خانه خود باشند. وقتی که ملک اعلام شده جهت پیش فروش کلیدی کاربری مسکونی باشد در زیرمجموعه پیشفروش مسکونی جای گرفته و شرایط مختص به خود را دارا می باشد. در واقع، سوق‌دهی فضاهای زندگی در اطراف یک حوزه‌ اصلی «عمومی» چیز جدیدی نمیباشد و در گونهشناسی سنتی مسکن ایرانی در جمهوری اسلامی ایران مرکزی، جایی که چیدمان خانهها مانند یک صلیب یونانی شکل میگرفت، سوابق تاریخی برای آن وجود دارد. در هر دو واحد، کل فضاهای دیگر حول فضای عمومی مرکزی می چرخند. در این زمینه، راستا «عمومی» نقش مرکزی را به عنوان فضای سازماندهنده بازی می‌نماید و حوزههای «خصوصی» را در مرکز قرار میدهد، که نقش «خانواده» را در قلب خانه (در درمقابل خانه صرفاً کاربردی) منعکس میکند. ایدئولوژی “صرفاً کاربردی ” معماری مدرن نشان می دهد که فضاهای منزل را می اقتدار به دو حوزه منقطع تقسیم کرد، یعنی بخش “عمومی” و “خصوصی”. می توان داعیه کرد که رخنه بیش از حد کارکردی در میان فضاهای «خصوصی» و «عمومی» در خانههای معاصر ایرانی، باعث به رشد فردگرایی مفرط شده و کیفیت «زندگی خانوادگی» را تهدید میکند. ضابطه مالیات بر خانه های خالی حدود دو سال پیش تصویب آخری شد اما دولت در تمامی همین سال ها اهمیت پشت نمودن به تکلیف اجرایی عشق ای به رویارویی مهم سوداگران بازار مسکن نداشت و عزمی به جهت این مسئله نشان نداد. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم طراحی برج ایفل اساسی مداد بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

مقاله های جذاب  لباس السا برای 8 سال