عملکرد پیستون خودرو

میله اتصال توسط یک پین گاردن در درحال حاضر چرخش به پیستون وصل می شود. این تعداد رینگ های رشته رشته آهنی می باشد که به راحتی در تحت شیارهای پیستون ، صحیح تحت تاج قرار گرفته است. این عبور گاز از پیستون و باطن میل لنگ به تیتر دمنده شناخته می شود و به جهت حفظ فشرده سازی باید به حداقل برسد. در یک پمپ ، عملکرد معکوس شده و نیرو از میل لنگ به پیستون به منظور فشرده سازی یا خارج کشیدن مایع در سیلندر منتقل می شود. در مقابل، پیستون آهنگری اصلی اعتنا به بدنه فشرده تر، اهمیت اقتدار بیشتری نسبت به مدل ریخته گری شده است. بیرون از مرکزی گژن پین: زذن پیستون صدایی میباشد که از جابجا شدن پیستون ازیک طرف سیلندر به طرف دیگر ان در اغاز حرکت انبساط ناشی می شود برای پرهیز از زدن پیستون در بخش اعظمی از موتورها از پیستون هایی استعمال می شود که گژنپین انها اندکی بیرون از مرکز می باشد همین بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون است که به منزله سطح فشار گیر حساس فعالیت می نماید این همان سطحی از پیستون است که در حین حرکت انبساط بیشترین تماس را اصلی جداره سیلندر پیدا می نماید کلیدی کارگزاشتن خارج از مرکز گژنپین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف ان نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود فشار ناشی از احتراق سبب ساز می شود که پیستون در درحال حاضر حرکت به سمت بالا هنگامی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج می شود در عاقبت سر پایینی سطح فشار گیر اصلی مهم جداره سیلندر تماس می گیرد پس از انکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت صاف می شود در همین زمان سطح فشار گیر با به طور تام دارای جداره سیلندر تماس پیدا می نماید این تماس نوعی عمل روبشی است که زدن پیستون را به حداقل می رساند در سرانجام همین کار موتور ارامتر فعالیت می کند و استمرار پیستون ارتقاء میابد زدن پیستون به طور معمول صرفا در موتورهای کهنه ای تماشا می شود که جداره سیلندر های انها ساییده شده و دامنه پیستون انها ساییده یا این که شکسته شده است. این موتورها به طور معمول از پیستون های crosshead استفاده می کنند. به جهت تولید پیستون هایی که می توانند در دمای احتراق موتور زنده بمانند ، واجب بود آلیاژهای جدیدی از قبیل آلیاژ Y و Hiduminium ، به طور خاص به جهت به کار گیری به عنوان پیستونها تولید شود. تفاوت وزن و ترازو پیستونها ضمن برهم زدن تعادل وزنی موتور سبب به ناهماهنگی عملکرد بخشهای گوناگون آن میشود. یک پیستون بی آلایش اصلی مسافت 0.1 میلی متر (0.004 اینچ) بین خویش و دیواره لوله سیلندری است، همین به میزان عرض موی انسان است. پیستون های بیلت در موتورهای اتومبیلرانی هم به کارگیری می شوند چون به ترازو و معماری فرجنجس های موجود اعتماد ندارند و باعث ایجاد تغییر در طراحی لحظه اخیر می شوند. اهمیت مثال ای از نامعارف غیرقابل اعتماد H.O.R کارگزاشتن شد. “تنه” آنان یک سیلندر باریک بود که در مرکز پیست کارگزاری شده بود. برای نظارت کردن گپ حلقه باید حلقه را در ذیل ترین نصیب سیلندر کارگزاری کرد. شمع، این ادغام را اهمیت جرقه ای ریز منفجر می نماید و انرژی حاصل، موجب حرکت پیستون به زیر می شود. این ترتیب به موتور کمک می‌کند تا نرمتر و اساسی صدای کمتری فعالیت کنند. که بسته به نوع موتور و چگالی آیتم حیث مخلوط هوا و سوخت تعیین شده است. این گونه پیستون در موتورهای دیزلی ماشین زیاد آیتم به کارگیری قرار می گیرد. تاج ، منطقه ای هست که مستقیماً اهمیت گازهای احتراق داغ در تماس میباشد و داغ می شود. به این رخ زمانی که پیستون ها به حرکت در می آیند نباید به بدنه سیلندر تماس داشته باشند و یا اینکه روغن داخل سیلندر نباید به محوطه احتراق وارد شود. جهت کسب داده ها بیشتر تماس بگیرید. از آنجا که میله اتصال به جهت بخش اعظم چرخش آن زاویه دارد ، یک نیروی جانبی هم وجود دارد که در امتداد طرف پیستون در برابر دیواره سیلندر واکنش نشان می دهد. همین سنجاق مچ تمام نیروی احتراق را حمل می کند. این امر به این قطعه امکان به کارگیری از حداکثر نیروی ایجاد شده بوسیله فرآیند احتراق را می­دهد. پیستون (Piston) قطعه ای تقریباً استوانه ای شکل است که باطن سیلندر حرکت رفت و برگشتی وظایف رینگ پیستون انجام می دهد. به جهت مثال حاصلضرب قطر سیلندر 4 اینچی در مقدار 0.0035 اینچ برابر می شود اساسی حداکثر فاصله 0.014 اینچ. هرچند طبق معمول حساس دیده غیر مسلح قابل مشاهده وجود ندارد ، ولی پیستون ها حساس مرحله مشخصی از بیضی صورت و مشخصات نهفته طراحی شده اند ، به همین معنا که تماماً گرد نیستند ، و قطر آنها در نزدیکی ذیل دامن نسبت به تاج بزرگتر است. دارای دقت به هدف ، تراز شارژ و وضعیت کار موتورها می تواند صورت و نسبت ها تغییر و تحول یابد. حساسیت بعضی از قطعات تا حدی می باشد که در صورت فساد و یا این که مشکل در عملکردشان، خودروی شما از حرکت گشوده ایستاده و باید به سمت تعمیرگاه روانه شود و همین در حالی هست که با فساد بقیه قطعات غیر حساس، کماکان خودروی شما حرکت می نماید و شما می توانید هر زمان که مجال داشتید نسبت به تعمیر آن قطعه اقدام نمایید. پیشتر گفته شد که این قطعه از آلیاژ چدن یا آلومینیوم ساخته میشود. پیستون دیزل ژنراتور در واقع قطعه متحرک محفظه احتراق می­باشد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان بیشتر در آیتم ساخت پیستون بخار لطفا به تماشا از وب سایت ما.