دیاری بیدگلی، م.، و خیراندیش، ا

عبدالرسول خیراندیش. “تازیانه ى طبرخون مغولان؛ کنکاشی درباره شیئیت تازیانه و کاربرد نمادین آن در مناسبات اجتماعى مغولان و مغلوبان”. 22(1 (پی در پی 96) ), دکتر خیر اندیش زخم معده pp.61-69. 22(1 (پی در پی 96) ):61-69. تحلیل فونستیک و تنوع نوع ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد, ایران. صف نوبت بیماران ایشان زیاد طولانیست.لذا برای بیماری های ساده ای چون دیابت، کلیوی، معدی، عفونت ها، فشار خون، روماتیسم و … برقرار بودن تعادل در فی مابین این اخلاط آرم سالم کامل تن شما هست و در صورتی که تعادل هر کدام از آن ها در بدن بهم بخورد، موجب بروز بیماری و بعضا مشکلات کم عقل و جسمانی می شود. توجه : همین وب سایت هیچ ارتباطی به پزشک معالج خیراندیش و پزشک معالج روازاده ندارد و به صورت مستقل کار می کند . ناظم، م.، خیراندیش، ر.، توکلی، ه.، اسداله زاده، م.، 1396. چک کردن هیستومورفومتریک تأثیر متیونین بر استخوان تیبیا در جنین جوجه به تیتر یک نوع حیوانی. چک هیستومورفومتریک تأثیر متیونین بر استخوان تیبیا در جنین جوجه به عنوان یک گونه حیوانی. قربانی زاده، و.، خیراندیش، م.، عدنان راد، ا.، 1396. کارداران موءثر بر حفظ کارمندان دانشی اهمیت هدف توسعه و گسترش برنامه های کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات بین المللی انرژی. قربانی زاده وجه اله، خیراندیش مهدی، عدنان راد اعظم. قربانی زاده، و.، و خیراندیش، م.، و عدنان راد، ا. خیراندیش، م.، سیدنقوی، م.، صفری، س.، 1396. الگوی کارداران پیشران تمایل به شکاف سرویس نخبگان از نگرش مدیران در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی. کارداران مفید بر مراقبت پرسنل دانشی اهمیت هدف توسعه و گسترش برنامه های کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات در بین المللی انرژی. عسگری، ن.، خیراندیش، م.، غلامی، م.، خلعتبری معظم، م.، 1392. تاثیر توانمندسازی روان شناختی کارمندان بر بسط گنجایش خوی علم در سازمان.

مقاله های جذاب  نکات در مورد چگونگی ترک مواد شیمیایی در 5 روز