ایکس بادی (xbody) چیست

اما نباید فراموش کنیم که حالت شرایط فیزیکی فرد و مدل رژیم غذایی حیاتی دوران تظاهر نتیجه ها دارای ربط هستند. ایکس بادی یک متد ایده آل به جهت تغییر رژیم غذایی میباشد تا به طور مفید کاهش وزن و چربی ایکس بادی در تهران را تجربه کنید. 4 – آیا تحریک جریان خطر آفرین است؟ برای تحریک الکتریکی عضله، اثرات موضعی مانند سوختگی، جوش زدن، ارتقاء درد و اثرات کلی مثل حالت تهوع و خستگی گزارش شده است. علاوه بر این، هنگامی که در حین انجام تمرین بر روی ماهیچه ها مرکزی نظیر تمرینات کرانچ ها و پلانک ها هستید، همین عضلات به صحت فعال نمی شوند و ممکن می باشد به گردن و کمر آسیب برساند. آیا EMS بر روی ماهیچه ها شکمی اثر گذاری می گذارد؟ این کمربند روی ماهیچه ها رکتوس ابدینیس (شش تکه) خارجی مورب، داخلی مورب و متقاطع شکمی متمرکز شده و ماهیچه‌ها مرکزی را مستحکم کرده و به عنوان یک نتیجه، کاهش سایز کمر را در پی خواهد داشت. با این حال، تحریک الکتریکی عصب از روش پوست (TENS) صرفا به تیتر یک التیام درد و به جهت اثرات درمانی استعمال می شود. سازندگان همین کمربندها می گویند هدف همین ابزار، عضلات عمقی شکم بوده که اصلی به کار گیری از جلسات از پیش برنامه ریزی شده و از طرز پدهای ژلی جریان الکتریکی هدایت می شود تا هر بخش از عضلات حساس شکمی را هدف قرار دهد. از آنجایی که EMS می تواند یک عضله را طولانی تر از آنچه ورزشکار می تواند انجام دهد گزینه انقباض قرار دهد، می تواند سایز عضله و جلسات تمرینی را ارتقا دهد. همین ابزار ظاهرا توانمند به هدف قرار دادن تمام عضله‌ها مرکزی بوده تا سریع تر و اکثر به تقویت و فرم دهی عضله‌ها شکم نزدیک شود. این کمربندها به جهت زیباتر نمودن انحنای طبیعی کمر، فشرده سازی بهتر شکم و در عاقبت کار کشته خیس شدن ماهیچه‌ها شکم مطلوب هستند. امروزه سبک زندگی ماشینی افراد را به سمتی سوق دیتا هست که نیکی صرفا رغبت به یک جا نشستن و بی تحرکی دارا‌هستند بلکه دوران زیادی نیز برای ورزش نمودن ندارند ولی ایکس بادی به امداد این افراد آمده هست تا فقط اهمیت ۲۰ دقیقه ورزش نتایجی بگیرند که مساوی ۶ تا ۸ ساعت فعالیت ورزشی در سایر طریق های سنتی است.