آشنایی با خانه هوشمند

بعضا از همین سیستمها حتی میتوانند خویش را اهمیت خوی عضو هماهنگ نمایند و دمای مورد پسند او را فارغ از هیچ دادهی محل ورود یاد بگیرند و اعمال کنند. بدینترتیب، میتوانید بدون نیاز به ترک صندلی عمل خود، چراغها را ازطریق اپلیکیشن خانه هوشمند خاموش و روشن یا این که حتی در ورودی را برای مهمانان گشوده کنید. این کنترلها را شخصی بر فرد دیگر اساسی برقراری تماس، تحلیل تلفن همپا همسر یا احوال ضابطه برای به کارگیری از تلفن همپا اعمال میکند. درواقع آنها استفادة خود از تلفن ملازم را رئیس می نمایند تا همسرشان هم به تبع آن ها و به روش آنان از تلفن همراه به کار گیری کند یا دستکم بهانهای به جهت توجیهکردن مصرف افراطی از تلفن همپا نداشته باشد. اپیدمی کرونا تلنگری بود که از یکسو بشر را به بازخوانی و بازاندیشی در سبک زندگی فراخوانده و از دیگر سو، شرایطی را رقم زده که سبک جدیدی از زندگی به­اجبار بر جوامع انسانی حاکم شود. پاسخ به این سؤال قدری نقص‌ است، چرا که موسسات کار کشته بسیاری در سرتاسر عالم مبادرت به تولید تجهیزات مربوط به خانه هوشمند میکنند از جمله این شرکتها میتوان به کمپانی زیمنس یا شرکت IBM اشاره نمود. در مدیر فعالانه، اشخاص رفتارهایی معطوف به خویش یا فرد درمقابل انجام میدهند. به جهت این کارهامو مهم تلفن همراه قبل این‌که بیاد انجام میدم. در هر دو مورد، کنترل به حیث دسترسی و محتوایی انجام میشود. امروزه مهم اختراع پنجره هوشمند نور و گرمای ورودی به داخل ساختمان در اختیار گرفتن شده و از انرژی خورشیدی به کارگیری بهینه صورت می گیرد. اهمیت این عمل به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. میزان ظریف مصرف انرژی هر مشترک را مانیتور کرد. در قانونگذاری، شخص از موضع قدرت برای دیگری قانونسازی می‌کند و به صلاح دید خویش آن شخص را به رعایت آن قانون ملزم میکند. و می تواند آن را به راحتی در ساختمان های در اکنون بهره برداری دارای صرف زمانه نصب بسیار زیر و پرسرعت اجرا نمود. در هنجارسازی، اوضاع گوناگون است؛ بدینترتیب که زوجین بهصورت توافقی به جهت پیشبرد تمدن درست به کار گیری از تلفن ملازم و به طور همزمان بهبود ارتباط ها متقابل خویش هنجاری را وضع و اوضاع مینمایند و هر دو دارای مسئولیت به رعایت آن میشوند. مسافر کارت خویش را جلوی درب آسانسور گرفته و پس از وارد شدن، نیازی به زدن هیچ دکمه ای نیست. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم خانه هوشمند 09 لطفا از صفحه ما بخواهید.